Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: VIII Ns 526/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi
VIII Wydział Cywilny
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 16.03.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Jerzy Frontczak

O TREŚCI

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
VIII Wydział Cywilny

Dnia 16 marca 2023 roku

Sygn. akt VIII Ns 526/21

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi VIII Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym sądzie w sprawie o sygn. akt VIII Ns 526/21 toczy się postępowanie z wniosku BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie z udziałem Jadwigi Majchrowskiej, Adama Majchrowskiego, Doroty Juszczak, Magdaleny Wołowiec, Rafała Majchrowskiego, Daniela Juszczaka, Justyny Juszczak, Athiny Jamrozińskiej i Mai Wołowiec o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Frontczaku synu Kazimierza i Lucyny zmarłym w dniu 11 marca 2020 r., ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi, sąd wzywa, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”

Sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Bartek Męcina

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 20.06.2023