Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: II Ns 952/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 17.03.2023,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi II Wydziałem Cywilnym w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II Ns 952/22 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Łodzi przy udziale Miasta Łódź i Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości:
a) położonej w Łodzi przy ul. o. Leona Godlewskiego, oznaczonej jako działka numer 78/4, obręb B-15 o powierzchni 2,5213 ha, i działka numer 78/6, obręb B-15 o powierzchni 1,6572 ha, uregulowanej w Rep hip. Nr 79 Dobra ziemskie Łagiewniki,
b) położonej w Łodzi przy ul. Przyklasztorze, oznaczonej jako działka numer 77/3, obręb B-15 o powierzchni 2,6513 ha, uregulowanej w Rep hip. Nr 79 Dobra ziemskie Łagiewniki.
Wzywa się osoby zainteresowane, w szczególności spadkobierców ujawnionych w Rep hip. Nr 79 Dobra ziemskie Łagiewniki ostatnich właścicieli wskazanych działek tj. Stanisława Pucka i Kazimierza Jędrzejczaka, aby w ciągu trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swe prawa do przedmiotowej nieruchomości pod rygorem stwierdzenia nabycia własności przez zasiedzenie

Miejscowość: ŁÓDŹ
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 18.06.2023