Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 4609/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 20.03.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Retkińska Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Botanik\" z siedzibą w Łodzi

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 4609/22
POSTANOWIENIE
Dnia 2 marca 2023 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Miłosz Sikora
po rozpoznaniu: 2 marca 2023 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa: Retkińska Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Botanik\" z siedzibą w Łodzi
przeciwko pozwanemu: Bogusławowi Ryczce
w przedmiocie: podjęcia zawieszonego postępowania, wniosku o ustanowienie kuratora
postanawia:
1. (..)
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Bogusława Ryczki kuratora w osobie sekretarza sądowego Karoliny Paluszkiewicz;
3. (..).

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 20.04.2023