Środa, 07 czerwca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5581
Środa, 07 czerwca 2023
Sygnatura akt: XVIII Ns 496/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 26.04.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Wiesława Adamkiewicz

O TREŚCI

OGŁOSZENIE W TRYBIE ART. 672 K.P.C.

„W Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilnym w sprawie XVIII Ns 496/21 toczy się postępowanie z wniosku Alior Bank spółki akcyjnej w Warszawie przy udziale Miasta Łódź o stwierdzenie nabycia spadku po Wiesławie Adamkiewicz, zmarłej w dniu 15 października 2016 roku w Rawie Mazowieckiej, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi. Sąd wzywa niniejszym wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku”.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 27.07.2023