Środa, 07 czerwca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5581
Środa, 07 czerwca 2023
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 2895/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 17.05.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Rafał Jarota

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 2895/22

POSTANOWIENIE
Dnia 4 kwietnia 2023 roku

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Monika Jasińska

po rozpoznaniu: 4 kwietnia 2023 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z powództwa: FUTURE Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie

przeciwko pozwanemu: Rafałowi Jarocie

w przedmiocie wniosku powoda o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego


postanawia:

1. podjąć zawieszone postępowanie w sprawie,
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Rafała Jaroty kuratora w osobie Katarzyny Ignaczak - pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi,
3. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie przez okres jednego miesiąca w budynku tutejszego Sądu, lokalu Urzędu Miasta Łodzi Wydziału Obsługi Administracyjnej dla dzielnicy Łódź - Bałuty oraz w dzienniku ebos.pl z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 18.06.2023