Wtorek, 18 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5958
Wtorek, 18 czerwca 2024
Sygnatura akt: VIII Ns 144/22

Sąd Rejonowy w Zabrzu
VIII Wydział Cywilny
ul. 3 Maja 21
41-800 Zabrze

Ogłoszenie sądowe

z dnia 24.05.2023,
w sprawie: inne

O TREŚCI

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 144/22 toczy się sprawa
z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Chmielnej 6 w Zabrzu z udziałem Pawła Gębczyk, Grzegorza Bytom o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej Zofii Gębczyk, córce Hryzostoma i Stanisławy zd Juszkiewicz zmarłej w dniu 14 stycznia 2017r. w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu.
Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Zabrze
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 25.08.2023