Wtorek, 21 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5930
Wtorek, 21 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 583/22

Sąd Rejonowy w Skierniewicach
I Wydział Cywilny
ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 24.05.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Mikituła Krzysztof

O TREŚCI

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Barbary Słodkiej – pracownika Sądu Rejonowego w Skierniewicach do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach

Krzysztofa Mikituły

w sprawie z wniosku Andrzeja Grochowskiego
z udziałem Sebastiana Mikituły, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Skierniewicach i Krzysztofa Mikituły
o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku po Annie Grochowskiej

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 24.06.2023