Poniedziałek, 27 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5936
Poniedziałek, 27 maja 2024
Sygnatura akt: VIII Ns 414/21

Sąd Rejonowy w Zabrzu
VIII Wydział Cywilny
ul. 3 Maja 21
41-800 Zabrze

Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.05.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku

O TREŚCI

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 414/21 toczy się sprawa
z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej „RAZEM” przy ul. 1 Maja 18a-24 w Zabrzu z udziałem Krzysztofa Gołębiowskiego, Radosława Sikory i Agnieszki Lis o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłej Cecylii Gołębiowskiej, córce Michała i Anieli zd Gembuś zmarłej w dniu 28 marca 2015r. w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu.
Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Zabrze
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 26.08.2023