Niedziela, 16 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5956
Niedziela, 16 czerwca 2024
Sygnatura akt: I Ns 225/23

Sąd Rejonowy w Skierniewicach
I Wydział Cywilny
ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.05.2023,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Moskwa Barbara

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach Wydziałem I Cywilnym toczy się sprawa I Ns 255/23 z wniosku Barbary Moskwy o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości o powierzchni 0,1020 ha, obejmującej działkę ewidencyjną nr 31, położonej w Skierniewicach, przy ul. Nowobielańskiej 79, dla której nie jest urządzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności Stanisława Dominiaka lub jego spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawo do nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku ich prawa zostaną pominięte przy rozpoznawaniu niniejszej sprawy.

Miejscowość: Skierniewice
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 25.08.2023