Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024
Sygnatura akt: I Ns 1049/21

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.05.2023,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1049/21 postępowanie z wniosku Zofii Jakubowskiej o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawcę przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną o numerze 242/2 i powierzchni 0,0019 ha, położonej w Piaskach Rudnickich, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.
Nieruchomość pozostaje w posiadaniu wnioskodawcy.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo własności przedmiotowej nieruchomości w terminie 3 miesięcy od dokonania ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności, o ile zostanie ono udowodnione.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 25.08.2023