Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII Ns 898/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 29.05.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Agnieszka Maciejewska

O TREŚCI

Sygn. akt XVIII Ns 898/22

POSTANOWIENIE
Łódź, 12 maja 2023 r.

Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym: Marcin Gajda
po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2023 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
przy udziale Agnieszka Maciejewska
o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
w przedmiocie ustanowienia kuratora

postanawia:
ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika Agnieszki Maciejewskiej kuratora w osobie Katarzyny Ignaczak – pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.06.2023