Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt:

Sąd Rejonowy w Zabrzu
VIII Wydział Cywilny
ul. 3 Maja 21
41-800 Zabrze

Ogłoszenie sądowe

z dnia 29.05.2023,
w sprawie: inne

O TREŚCI

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 411/22 toczy się sprawa z wniosku Banku Millennium S.A. w Warszawie o stwierdzenie nabycia po:

Barbarze Blacha z domu Walczok, córce Rudolfa i Marty, urodzonej dnia 28 kwietnia 1944 roku, zmarłej dnia 8 stycznia 2018 roku w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość:
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.06.2023