Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII Ns 158/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 29.05.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Ryszarda Orlińskiego, Marianny Skurskiej, Mirosława Skurskiego, Mariusza Skurskiego, Romana Skurskiego, Elżbiety Siewiery, Ireny Walickiej

O TREŚCI

Sygnatura akt XVIII Ns 158/22

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 k.p.c. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny w sprawie XVIII Ns 158/22 z wniosku Ryszarda Orlińskiego przy udziale Marianny Skurskiej, Mirosława Skurskiego, Mariusza Skurskiego, Romana Skurskiego, Elżbiety Siewiery, Ireny Walickiej - stwierdzenie nabycia spadku - inne- spadkodawca Genowefa Żakieta- TESTAMENT postanowieniem z dnia 12 maja 2023 roku ustanowił kuratora w osobie pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Katarzynę Ignaczak do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi uczestnika Romana Skurskiego ostatnio zamieszkałego w Łodzi, przy ulicy Wici 50/16.

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.06.2023