Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: I Ns 245/21

Sąd Rejonowy w Skierniewicach
I Wydział Cywilny
ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 30.05.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Łukasz Włodzimierz Małkus

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach Wydział I Cywilny toczy się sprawa o sygnaturze akt I Ns 245/21 z wniosku ZGM Sp. z o.o. w Skierniewicach o stwierdzenie nabycia spadku po Łukaszu Włodzimierzu Małkus, synu Zbigniewa i Grażyny, zmarłego w dniu 29 marca 2020 roku w Skierniewicach, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym w Skierniewicach. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci przy stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Skierniewice
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.08.2023