Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: I Ns 492/22

Sąd Rejonowy w Skierniewicach
I Wydział Cywilny
ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 30.05.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Edyta Malinowska

O TREŚCI

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Sylwii Nowakowskiej – pracownika Sądu Rejonowego w Skierniewicach do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach

Edyty Malinowskiej

w sprawie z wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skierniewicach
z udziałem Marii Durki, Arkadiusza Durki i Edyty Malinowskiej
o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Durce

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.06.2023