Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: II Ns 144/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 26.05.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Anna Biskupska-Sikora i Magdalena Nadrasik

O TREŚCI

OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia, że w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników Anny Biskupskiej-Sikory i Magdaleny Nadrasik kuratora w osobie Justyny Tkaczyk - pracownika II Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.
Referendarz Sądowy Tomasz Lorenc

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.06.2023