Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: II Ns 336/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 25.05.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Antoni Lankiewicz

O TREŚCI

OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 336/23 z wniosku Anny Lankiewicz o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym w dniu 19 listopada 2020 roku w Łodzi Antonim Lankiewiczu (PESEL 50121603752), synu Władysława i Marianny ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Kopernika 30 m. 33/34 w Łodzi, ogłasza, że w dniu 25 maja 2023 roku Referendarz sądowy wydał postanowienie o dokonaniu spisu inwentarza oraz poucza, że każdy kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Referendarz sądowy Tomasz Lorenc

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 15.06.2023