Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 1447/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 30.05.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora

O TREŚCI

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny
w osobie referendarza sądowego Andrzeja Hodały
po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2023 r w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Teofilów\" z siedzibą w Łodzi
postanawia:
1. …
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Jacka Barańskiego kuratora w osobie starszego sekretarza sądowego Iwony Kłósek.
3. …Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.06.2023