Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 6582/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 30.05.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Robert Krupiński

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie starszego sekretarza sądowego Ewy Adamczyk-Borowskiej adres do korespondencji Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, ul.Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Roberta Krupińskiego ostatnio zamieszkałego ul. Olimpijska 12/27, 94-043 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa Eos 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz
przeciwko pozwanemu Robertowi Krupińskiemu o zapłatę 9 014,64 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 6582/22
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.06.2023