Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: I Ns 1039/22

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 27.06.2023,
w sprawie: inne

O TREŚCI

„Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1039/22 postępowanie o likwidację niepodjętego depozytu pieniężnego złożonego na rachunku depozytowym „Fundacji Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.” z siedzibą w Rąbieniu AB pozostałego po Józefie Różyckim, synu Henryka i Heleny, zmarłym w dniu 11 sierpnia 2016 roku w Rąbieniu AB. Sąd wzywa wszystkie osoby uprawnione do odbioru depozytu, czyli spadkobierców Józefa Różyckiego, w tym w szczególności następców prawnych jego zmarłej siostry Elżbiety Różyckiej, aby w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zgierzu i udowodnili uprawnienie do odbioru depozytu, bowiem w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić likwidację niepodjętego depozytu.”

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 28.07.2023