Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: I NS 147/21

Sąd Rejonowy w Skierniewicach
I Wydział Cywilny
ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 27.06.2023,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Jolanty Redzisz

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach w I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o sygnaturze akt I Ns 147/21 z wniosku Jolanty Redzisz o stwierdzenie, że z dniem 3 grudnia 2019 roku Jolanta Redzisz i Krystyna Stolarska nabyły przez zasiedzenie własność nieruchomości położonej w miejscowości Skierniewice przy ul. Bocznej 17, zgodnie z mapą do celów prawnych dla działki ewidencyjnej numer 95 numer GKK.6640.1209.2022.
Sąd wzywa zainteresowanych bądź ich następców prawnych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili prawo własności do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione”;

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 27.09.2023