Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: I Ns 216/22

Sąd Rejonowy w Skierniewicach
I Wydział Cywilny
ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 27.06.2023,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Jan Władysław Wąsiński

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach Wydziałem I Cywilnym toczy się sprawa I Ns 216/22 z wniosku Jana Władysława Wąsińskiego o stwierdzenie zasiedzenia części nieruchomości obejmującej działkę ewidencyjną nr 248 o powierzchni 0,0530 ha, na której znajdują się dwie posesje oznaczone adresami Mszczonowska 22 oraz Długa 21, dla której nie jest urządzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Jana i Małgorzaty małżonków Wąsińskich, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku ich prawa zostaną pominięte przy rozpoznawaniu niniejszej sprawy.

Miejscowość: Skierniewice
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 27.09.2023