Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: I Co 2041/22

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 27.06.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora

O TREŚCI

OGŁOSZENIE
Na mocy art. 144 § 1 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie adw. Piotra Sęka do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Zgierzu nieznanego z miejsca pobytu Artura Kudelskiego ostatnio zamieszkałego w Leźnicy Wielkiej do reprezentowania w sprawie z wniosku Agencji Mienia Wojskiego w Warszawie Oddziału Regionalnego w Bydgoszczy z udziałem Artura Kudelskiego - o wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu wykonawczego.
Wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
Sporządziła Sędzia Natalia Piotrowska

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 28.07.2023