Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1Nc 354/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 16.06.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: sprawa z powództwa Miasta Łodzi

O TREŚCI

Postanowieniem z dnia 16.06.2023. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia
w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił:

ustanowić dla pozwanego Anety Barańska - Dahal, Madhusudan Dahal, Jacka Barańskiego, Adriana Barańskiego, których miejsce pobytu nie jest znane kuratora w osobie Alicji Żuchowskiej– pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi,

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 28.07.2023