Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 9197/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 28.06.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Tomasza Kwarty

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Eweliny Matusiak pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Tomasza Kwarty ostatnio zamieszkałego w ul. Narutowicza 141/43, 90-146 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Łodzi przeciwko Tomaszowi Kwarcie, Agnieszce Kwarcie, Marcinowi Kwarcie - o zapłatę 11 439,00 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 9197/22
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 29.07.2023