Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: I Ns 611/22

Sąd Rejonowy w Gorlicach
I Wydział Cywilny
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 30.06.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Jan Paluch

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Gorlicach prowadzi pod sygn. I Ns 611/22 z wniosku Jana Palucha postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Janie Paluch syna Jozefata i Anny, ostatnio na stałe zamieszkałym w Krakowie, zmarłym 25 marca 1964r. w Krakowie oraz po Janie Paluch syna Jana i Marii ostatnio na stałe zamieszkałym w Silver Spirng w USA, zmarłym 13 maja 2001r. w Silver Spirng w USA.

Wzywa się spadkobierców Jana Paluch syna Józefata i Anny oraz Jana Paluch syna Jana i Marii lub ich następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku pod rygorem pominięcia w orzeczeniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Gorlice
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.09.2023