Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: I Ns 284/22

Sąd Rejonowy w Gorlicach
I Wydział Cywilny
ul. Biecka 5
38-300 Gorlice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 30.06.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Zdzisław Paździorko

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Gorlicach prowadzi pod sygn. I Ns 284/22 z wniosku PROTEGAT 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Krakowie postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Paździorko c. Piotra i Marii, ostatnio na stałe zamieszkałej w miejscowości Łosie, zmarłej 8 września 2019 r. w Gorlicach.

Wzywa się spadkobierców Zdzisławy Paździorko lub jej następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku pod rygorem pominięcia w orzeczeniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Gorlice
Województwo: małopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.09.2023