Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5964
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Sygnatura akt: I Ns 484/22

Sąd Okręgowy w Koszalinie
I Wydział Cywilny
ul. Waryńskiego 7
75-541 Koszalin

Ogłoszenie sądowe

z dnia 30.06.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Beata Katarzyna Danilczuk

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Koszalinie w sprawie sygn. akt I Ns 484/22 z wniosku Gminy Mielno prowadzi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po spadkodawcy Beacie Katarzynie Danilczuk (nazwisko rodowe Danilczuk), córce Zbigniewa i Haliny z domu Starybrat, urodzonej 22 lipca 1976r. w Rymaniu, ostatnio zamieszkałej w Mielnie.
W skład spadku nie wchodzi gospodarstwo rolne. Majątku spadkowego nie ustalono.

Sąd spadku wzywa, aby spadkobiercy spadkodawcy w ciągu trzech miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku po spadkodawcy, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Koszalin
Województwo: zachodniopomorskie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.09.2023