Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: X Ns 858/22

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
X Wydział Cywilny
ul. Chopina 52 bl. 10 i 15
66-400 Gorzów Wielkopolski

Ogłoszenie sądowe

z dnia 30.06.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Piotr Robert Rodzeń

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim X Wydział Cywilny, w sprawie o sygnaturze akt X Ns 858/22, z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Staszica” w Gorzowie Wielkopolskim o stwierdzenie nabycia spadku po Piotrze Robercie Rodzeń, zmarłym w dniu 13 maja 2019 r. w Frankfurcie nad Menem, ostatnio stale zamieszkałym w Gorzowie Wielkopolskim, wzywa wszystkich spadkobierców wyżej wymienionego, aby w terminie trzech miesięcy od daty tego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu stwierdzającym nabycie spadku.

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Województwo: lubuskie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.09.2023