Środa, 24 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5994
Środa, 24 lipca 2024
Sygnatura akt: I Ns 148/22

Sąd Rejonowy w Oleśnie
I Wydział Cywilny
ul. Sądowa 3
46-300 Olesno

Ogłoszenie sądowe

z dnia 30.06.2023,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Hanna Pilarska, Tomasz Milewski

O TREŚCI

W Sądzie Rejonowym w Oleśnie I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Hanny Pilarskiej z udziałem Tomasza Milewskiego o zasiedzenie nieruchomości położonej w Praszce, składającej się z działek: nr 348 o powierzchni 0,0500 ha oraz nr 308/1 o powierzchni 0,4300 ha, dla której brak jest urządzonej księgi wieczystej. W rejestrze gruntów jako ich właściciel widnieje Wiktoria Zawadzka, córka Teofila i Elżbiety zam. Praszka ul. Słowackiego 15.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się właściciele działek i wykazali swoją własność, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.

Miejscowość: Olesno
Województwo: opolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 30.09.2023