Poniedziałek, 04 marca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5852
Poniedziałek, 04 marca 2024
Sygnatura akt: I Ns 763/21

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
I Wydział Cywilny
ul. Bukowa 5a
41-700 Ruda Śląska

Ogłoszenie sądowe

z dnia 03.07.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Zdzisława Torzewska, córka Czesława i Tekli z domu Ląg

O TREŚCI

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 763/21 toczy się sprawa z wniosku Alior Bank Spółka Akcyjna w Warszawie
o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Torzewskiej, córce Czesława i Tekli
z domu Ląg, urodzonej 5 stycznia 1951 roku w Poznaniu, zmarłej
25 listopada 2019 roku w Rudzie Śląskiej, ostatnio zamieszkałej w Rudzie Śląskiej.
Sąd wzywa, aby spadkobiercy Zdzisławy Torzewskiej w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Ruda Śląska
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 03.10.2023