Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5964
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Sygnatura akt: XVIII 1Nc 787/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 07.06.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: sprawa z powództwa EOS 1FIZNFS w Warszawie

O TREŚCI

Postanowieniem z dnia 7.06.2023 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia
w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił:

ustanowić dla pozwanej Anny Npowak, której miejsce pobytu nie jest znane kuratora w osobie Alicji Żuchowskiej– pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi,

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 04.08.2023