Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5964
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Sygnatura akt: I Ns 290/21

Sąd Rejonowy w Zabrzu
I Wydział Cywilny
ul. 3 Maja 21
41-800 Zabrze

Ogłoszenie sądowe

z dnia 29.06.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Damrota 38 w Zabrzu

O TREŚCI

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 290/21 toczy się sprawa z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Zabrzu przy ul. Damrota 38 o stwierdzenie nabycia spadku po:
- Joachimie Kotyrba synu Ryszarda i Elfrydy, urodzonego 17 lutego 1938 r. w miejscowości Zabrzu, zmarłemu 18 marca 2015 r. w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu,
Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Zabrze
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 03.10.2023