Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I NS 133/23

Sąd Rejonowy w Skierniewicach
I Wydział Cywilny
ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 03.07.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Renaty Brzezińskiej, Edmunda Brzezińskiego, Wirginiusza Brzezińskiego

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach Wydział I Cywilny toczy się sprawa o sygnaturze akt I Ns 133/23 z wniosku Edyty i Marka Karpińskich o stwierdzenie nabycia spadku po Renacie Halinie Brzezińskiej, córce Stanisława i Władysławy, zmarłej w dniu 20 stycznia 1989 roku w Skierniewicach, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałej w Skierniewicach, Edmundzie Brzezińskim, synu Kazimierza i Marianny, zmarłym w dniu 5 stycznia 1998 roku w Pruszkowie, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym w Skierniewicach, Wirgiliuszu Edmundzie Brzezińskim, synu Edmunda i Renaty, zmarłym w dniu 19 października 2019 roku w Łodzi, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałym w Skierniewicach; Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci przy stwierdzeniu nabycia spadku.”,

Miejscowość: Skierniewice
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 03.10.2023