Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024
Sygnatura akt: I Ns 342/23

Sąd Rejonowy w Koninie
I Wydział Cywilny
ul. Chopina 28
62-510 Konin

Ogłoszenie sądowe

z dnia 07.07.2023,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: Alina Budner, Konstanty Budner, Marian Budner

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Koninie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o sygn. akt I Ns 342/23 w sprawie z wniosku Aliny Budner, Konstantego Budnera przy udziale Mariana Budnera - o zasiedzenie nieruchomości położonych w miejscowości Krągola Pierwsza gminie Stare Miasto oznaczonych numerem geodezyjnym 36/1, 102/1, 101/1, 122/1, 123/1, 101/2, 122/2 i 123/2 o przybliżonej powierzchni 1,58 ha nie mające założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.

Sąd Rejonowy w Koninie wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi o zasiedzenie nieruchomości, jeśli zostanie ono udowodnione.

Miejscowość: Konin
Województwo: wielkopolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 07.10.2023