Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024
Sygnatura akt: I Ns 1050/22

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 30.06.2023,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny zawiadamia, iż toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 1050/22 postępowanie z wniosku Katarzyny Michalak i Jacka Michalaka o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawców z mocy prawa przez zasiedzenie z dniem 15 listopada 2010 roku (ewentualnie z dniem 15 listopada 2020 roku) prawa własności nieruchomości położonej w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Ludwika Waryńskiego 19, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 122 o obszarze 0,0512 ha, objętej księgą wieczystą nr LD1G/00037738/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zgierzu oraz 123 o obszarze 0,0398 ha, dla której nie została urządzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów;
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do Sądu i wykazały swoje prawo własności przedmiotowej nieruchomości w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione

Miejscowość: Aleksandrów Łódzki
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 07.10.2023