Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024
Sygnatura akt: I Ns 42/21

Sąd Rejonowy w Skierniewicach
I Wydział Cywilny
ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 07.07.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Szkupińska Dorota

O TREŚCI

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Magdaleny Fuks – pracownika Sądu Rejonowego w Skierniewicach do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach

Doroty Szkupińskiej

w sprawie z wniosku Andrzeja Zięby
z udziałem Jana Kazimierza Zięby, Marcina Borowskiego, Kingi Borowskiej, Michała Borowskiego, Edyty Szkupińskiej, Doroty Szkupińskiej, Piotra Jackowskiego, Haliny Madejskiej, Andrzeja Jackowskiego, Dariusza Jackowskiego, Joanny Jackowskiej, Izabeli Staneczek, Dariusza Jackowskiego, Katarzyny Jackowskiej i Marzeny Stępień
o stwierdzenie nabycia spadku po Januszu Jackowskim

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Miedniewice
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 07.08.2023