Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 1643/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 07.07.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Wojciecha Napióry

O TREŚCI

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny
w osobie referendarza sądowego Andrzeja Hodały
po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2023 r w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie
postanawia:
1. …
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Wojciecha Napióry kuratora w osobie pracownika sądu Iwony Kłósek.
3. …Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 07.08.2023