Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 5744/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 07.07.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Hanna Prochoń

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie sekretarza sądowego Ewy Adamczyk-Borowskiej pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi adres do korespondencji:
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, ul. Kopcińskiego 56,90-032 Łódź
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Hanny Prochoń ostatnio zamieszkałej Jaroszki 11, 95-060 BRZEZINY K. ŁODZI w sprawie z powództwa Spółdzielnia Mieszkaniowa \"Retkinia-Północ\" z siedzibą w Łodzi przeciwko pozwanemu Hannie Prochoń
o zapłatę 7 048,18 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 5744/21
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 07.08.2023