Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII Ns 891/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 10.07.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Jana Sadowskiego przy udziale Tomasza Urbaniaka, Anny Urbaniak, Piotra Urbaniaka, Jana Janiszewskiego, Gmina Miasto Łódź

O TREŚCI

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt XVIII Ns 891/22 toczy się postępowanie z wniosku Jana Sadowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Twardowskim, synu Waldemara i Anny z domu Kalety, zmarłym w dniu 13 stycznia 1996 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi. W skład spadku może wchodzić udział w prawie własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Łodzi przy ul. Snopowej 32, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą o nr. LD1M/00009254/2. Sąd wzywa niniejszym wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 10.10.2023