Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 28/22

Sąd Rejonowy w Skierniewicach
I Wydział Cywilny
ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 10.07.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Mirosław Tadeusz Marzyjan

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach w I Wydziale Cywilnym toczy się sprawa o sygnaturze akt I Ns 28/22 z wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Skierniewicach o stwierdzenie nabycia spadku po Mirosławie Tadeuszu Marzyjan, zmarłym 4 maja 2021 r. w Skierniewicach, przed śmiercią zamieszkałym w Skierniewicach. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w tym dalszych zstępnych zmarłej, rodzeństwo oraz zstępnych rodzeństwa, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w postępowaniu, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Miejscowość: Skierniewice
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 10.10.2023