Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 7413/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 10.07.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Jakuba Dąbrowskiego

O TREŚCI

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny
w osobie referendarza sądowego Katarzyny Płuciennik
po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2023 r w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa FUTURE NSFIZ z siedzibą w Warszawie
postanawia:
1. ...
2. ustanowić dla nieznanego miejsca pobytu pozwanego Jakuba Dąbrowskiego kuratora w osobie Iwony Kłósek - pracownika (sekretarz sądowy) Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
3. …


Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 10.08.2023