Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 11156/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 10.07.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Miasto Łódź - Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przeciwko Marcinowi Pęczkowi

O TREŚCI

OGŁOSZENIE


Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Eweliny Zdunek, pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Lodzi-Śródmieścia w Łodzi (ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź) do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Marcina Pęczka ostatnio zamieszkałego w Łodzi w sprawie z powództwa Miasto Łódź - Zarząd Lokali Miejskich z siedzibą w Łodzi przeciwko Marcinowi Pęczkowi o zapłatę.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 11156/22

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 10.08.2023