Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 275/23

Sąd Rejonowy w Skierniewicach
I Wydział Cywilny
ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 10.07.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Agnieszka Beata Zimoń

O TREŚCI

Sygn. akt I Ns 275/23
O G Ł O S Z E N I E


Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Agnieszki Nagórskiej – pracownika Sądu Rejonowego w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice,
ul. Reymonta 12/14
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach

Agnieszki Beaty Zimoń
w sprawie z wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach
z udziałem Macieja Jacka Przybysza, Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie, Dominiki Agnieszki Zimoń
o stwierdzenie nabycia spadku po Jolancie Henryce Przybysz

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Skierniewice
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 10.08.2023