Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII Ns 486/19

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 10.07.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Sylwia Winiarz

O TREŚCI

OGŁOSZENIE W TRYBIE ART. 672 K.P.C.

„W Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny, w sprawie XVIII Ns 486/19 toczy się postępowanie z wniosku Wiktorii Winiarz, Oliwiera Winiarza przy udziale Gminy Łódź, Kamila Hoffa o stwierdzenie nabycia spadku po Sylwii Winiarz z domu Wesołowskiej zmarłej 20 stycznia 2019 roku w Łodzi ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi.
Sąd wzywa niniejszym wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.”

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 11.10.2023