Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: II Ns 1010/22

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
II Wydział Cywilny
ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa

Ogłoszenie sądowe

z dnia 11.07.2023,
w sprawie: uznanie za zmarłego
Dotyczy: Iwona Gabryś-Marciszak, Galina Bobyr, Zygmunt Kazimierz Sawicki

O TREŚCI

W Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie pod sygn. akt II Ns 1010/22 z wniosku Iwony Gabryś-Marciszak zamieszkałej w Warszawie z udziałem Galiny Bobyr zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim toczy się postępowanie o uznanie za zmarłego Zygmunta Kazimierza Sawickiego, urodzonego 4.09. lub 16.09. 1884 roku we wsi Bukowa Wielka, syna Feliksa Sawickiego i Bronisławy z Lecewiczów, ochrzczonego w Parafii Rzymskokatolickiej w Sawinie w dniu 20.10 lub 01.11. 1884 roku, zmarłego prawdopodobnie w osadzie wojskowej Hładowszczyzna, gmina Kleck, powiat Nieśwież, obecnie stanowiące terytorium Białorusi.

Sąd wzywa zaginionego do zgłoszenia się w terminie 3 miesięcy oraz wszystkie osoby mające wiadomości o zaginionym, aby przekazały je sądowi w tym samym terminie, gdyż w przeciwnym razie zaginiony może zostać uznany za zmarłego.

Miejscowość: Warszawa
Województwo: mazowieckie
Treść ogłoszenia ważna do: 11.10.2023