Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 164/23

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim
I Wydział Cywilny
ul. Chopina 52 bl 10
66-400 Gorzów Wielkopolski

Ogłoszenie sądowe

z dnia 11.07.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Anna Książyk

O TREŚCI

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. toczy się postępowanie o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po: Annie Książyk, córce Józefa i Marii, zmarłej 17.12.2015 r. w Gorzowie Wielkopolskim, ostatnio stale zamieszkałej w Gorzowie Wlkp.

Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
Województwo: lubuskie
Treść ogłoszenia ważna do: 11.10.2023