Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I C 1613/20

Sąd Rejonowy w Opolu
I Wydział Cywilny
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole

Ogłoszenie sądowe

z dnia 11.07.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Małgorzata Jankowska

O TREŚCI

Sąd Rejonowy w Opolu – I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Dawid Wróblewski

po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2023r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa VeloBank S.A. w Warszawie przeciwko Małgorzacie Jankowskiej
o zapłatę

postanawia:

I. na podstawie art. 180 §1 kpc podjąć zawieszone postępowanie;

II. ustanowić dla pozwanej Małgorzaty Jankowskiej, której miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie r.pr. Joanny Sachanbińskiej (prowadzącej Kancelarię Radcy Prawnego w Opolu ul. Katowickiej 75/2), do zastępowania pozwanej w sprawie z powództwa VeloBank S.A. w Warszawie o zapłatę;

III. o ustanowieniu kuratora dokonać publicznych ogłoszeń na stronie internetowej tutejszego Sądu, w lokalu Urzędu Miasta w Opolu, lokalu Urzędu Gminy w Reńskiej Wsi, a także w internetowym dzienniku wyroków i ogłoszeń sądowych na stronie www.EBOS.PL.

Miejscowość: Opole
Województwo: opolskie
Treść ogłoszenia ważna do: 11.08.2023