Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII Ns 173/20

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 11.07.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: spadkobiercy

O TREŚCI

postanawia:
1. na podstawie art. 510 § 2 k.p.c. wezwać do udziału w sprawie w charakterze uczestników: François Wolski, Mathieu Wolski i Pierre Wolski;
2. ustanowić dla uczestników postępowania: François Wolski, Mathieu Wolski i Pierre Wolski których miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie Michała Walczaka – pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, adres korespondencyjny: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny, 90-928 Łódź, ul Kopcińskiego 56;
3. dokonać publicznie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, dzienniku EBOS i UMŁ na okres jednego miesiąca z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono;
4. doręczyć kuratorowi odpis wniosku wraz z załącznikami uzależniając skuteczność doręczenia od upływu jednego miesiąca od chwili wywieszenia ogłoszenia.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 11.08.2023