Niedziela, 19 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5928
Niedziela, 19 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 265/23

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 30.06.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Maria Halina Opielińska z domu Przybyłowska

O TREŚCI

Sygnatura akt I Ns 265/23
Sąd Rejonowy w Zgierzu, I Wydział Cywilny zawiadamia, że toczy się przed tym Sądem w sprawie o sygnaturze akt I Ns 265/23 postępowanie z wniosku Alior Bank Spółki Akcyjnej z siedziba we Wrocławiu z udziałem Gminy Miasto Głowno o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Halinie Opielińskiej z domu Przybyłowskiej, córce Tadeusza i Marii, zmarłej 31 maja 2022 roku w Głownie, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Głownie. Sąd wzywa spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Głowno
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 20.10.2023